Munkavédelmi oktatás


Ha Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van, akkor a "1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről" (Mvt.) hatálya Önre is kiterjed. Ebben az esetben néhány kötelezettség mindenképpen vonatkozik Önre.

 "Mvt. 9. § (1) A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik."

Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

  • -munkába álláskor,
  • -munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
  • -valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • -munkaeszköz átalakításakor
  • -vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • -új technológia bevezetésekor

 elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.
 Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
 Az oktatás keretében előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható!


 Az oktatás maga nem szaktevékenység, de a tematikát munkavédelmi szakembernek kell kialakítani.