Egészségvédelmi és biztonsági terv, EB terv


Az egészségvédelmi és biztonsági terv kötelező elkészítését a 4/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet írja elő, mint a kiviteli terv mellékletét.

 Az un. EB terv elkészítése során egészségvédelmi és biztonsági koordinátor közreműködését kell igénybe venni.

 Fontos tudni, hogy a kivitelező nem kezdheti meg az építés-kivitelezési munkákat amíg az EB terv nem áll rendelkezésére.
 Egészségvédelmi és biztonsági koordinátor

 Az egészségvédelmi és biztonsági koordinátor legfontosabb feladata, hogy az építés-kivitelezési munkán térben és időben együtt tevékenykedő résztvevőket (alvállalkozókat) a biztonság szempontjából összehangoltan kezelje. Kizárja az esetleg egyidőben vagy egymás alatt, mellett nem végezhető munkafolyamatokat, érvényt szerezzen az egészségvédelmi és biztonsági terv előírásainak, illetve szükség esetén módosítsa az EB terv egyes fejezeteit.