Fontosabb jogszabályok


Munkavédelem:
 -1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
 -5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 -1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről.
 -1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről.
 -218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről.
 -10/2000. (II. 23.) BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól.
 -32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű  bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól
 -1/2004. (I. 9.) FMM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról.
 -66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről


Munkahely:
 -
57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.
 -3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
 -50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági  követelményeiről
 -4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során  megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
 -191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet    az építõipari kivitelezési tevékenységrõl (2010. I.01)  (Hatályon kívül helyezte az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az építési naplóról és a kiviteli tervdokumentáció tartalmáról szóló a 290/2007.(X.31.) Korm. rendeletet)
 -1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 -3/2003.(III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.
 -2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.
 -22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrőlMunkaeszköz, munkagép:
 -14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. (hatályát veszti 2016.05.05.)
 -
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről (hatályos 2016.május 05-től)
   -A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletEgyéni védőeszköz:
 -18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 -17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól.
 -65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.Foglalkozás-egészségügy:
 -89/1995. (VII. 14.) Korm. Rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.
 -27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.
 -33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
-
51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekrőlAnyagmozgatás, tárolás:
 -25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsosorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirőlKémiai biztonság :
 A kémiai biztonsággal kapcsolatos fontosabb jogszabályok a kémiai biztonság menüpont alatt érhetők el.Tűzvédelem:
 -1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 -54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

 -30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről