Munkavédelmi szolgáltatások:
 • Átalánydíjas, illetve eseti szerződés alapján a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzése a megbízó területén
 • Munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata
 • Előzetes, ismétlődő, soron kívüli munkavédelmi oktatások megtartása
 • Teljes körű munkahelyi kockázatértékelés, kockázatelemzés készítése, évenkénti felülvizsgálatuk
 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése
 • Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
 • Munkabalesetek teljes körű kivizsgálása
 • Munkavédelmi felügyelőség ellenőrzési szempontjai
 • Munkaeszközök és technológiák soron kívüli ellenőrzése
 • Veszélyes gépek, berendezések üzembe helyezése
 • Munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása
 • A vezetőkre háruló munkavédelmi feladatok ellátásához való szakmai segítségnyújtás
 • A megbízó telephelyeinek rendszeres napi, heti, havi, negyedéves, de minimum félévenként legalább egy alkalommal történő munkavédelmi ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése, intézkedés a hiányosságok megszüntetésére
 • Baleseti veszélyforrások feltárása, megszüntetésükre javaslattétel.
 • Együttműködés az OMMF területi szerveivel
 • Hatósági ellenőrzéseknél a megbízó érdekeinek képviselete, a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez segítségnyújtás
 • A munkavédelmi megbízottak munkájának irányítása, ellenőrzése
 • Munkavédelmi eszközök, egyéni védőeszközök beszerzése
 • A veszélyek azonosítása során az azokra utaló egészségvédelmi és biztonsági jelzések kihelyezésének felmérése, tervezése, kihelyezése

Tűzvédelmi szolgáltatások:
 • Átalánydíjas, illetve eseti szerződés alapján a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzése a megbízó területén
 • Munkaterületek tűzvédelmi szempontú bejárása, időszakos és célellenőrzések lebonyolítása
 • Tűzvédelmi oktatás megtartása
 • Tűzvédelmi jelzések felmérése, szükség szerinti pótlása
 • Szabályzatok, utasítások elkészítése, aktualizálása, frissítése
 • Tűzriadó terv és kiürítési számítások elkészítése
 • Tűzvédelmi eszköz szükséglet felmérése, szükség szerinti pótlása
 • Tűzvédelmi Hatóság előtti képviselet


 Emelőgép ügyvitel:
 • Emelőgépek, emelő szerkezetek, munkavédelmi üzembe helyezése
 • Emelőgépek, emelő szerkezetek szerkezeti vizsgálata
 • 1000 kg-nál nem nagyobb teherbírású emelőgépek, emelőszerkezetek fővizsgálata
 • 1000 kg teherhatár feletti időszakos vizsgálatok biztosítása emelőgép szakértő közreműködésével
 • Emelőgép ügyintézői feladatok elvégzése
 • Gépnyilvántartás, adatfelvétel
 • Üzemeltetési dokumentációk vezetése
 • Csoportszám szerinti besorolás
 • Vizsgálati terv készítése, időszakos gépvizsgálatok megszervezése, lebonyolítása
 • Teherkötözői vizsga megszervezése, lebonyolítása, sikeres vizsga esetén igazolás kiállítása
 • Gépkezelők éves oktatása
 • Emelőgép ügyviteli szabályzat készítése