Munkavédelmi szakember foglalkoztatásaA munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani.

 Az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható. E foglalkoztatás - függetlenül a formájától - nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól.

 A következőkben két lépésben kiszámíthatja az Ön cégére vonatkozó minimális követelményeket:

 Első lépés:
 Keresse meg cége ágazati számjele, illetve tevékenysége alapján, hogy mely veszélyességi osztályba tartozik. Veszélyességi osztályok (pdf)

 Második lépés:
 Állapítsa meg, hogy a munkavállalók előző évi átlagos állományi - ennek hiányában a besoroláskori átlagos állományi - létszáma alapján az alábbi csoportok közül melyikbe tartozik:
a) 1-9 munkavállaló között;
b) 10-49 munkavállaló között;
c) 50-500 munkavállaló között;
d) 501-1000 munkavállaló között;
e) 1000 munkavállaló felett.

 A veszélyességi osztály és a munkavállalói létszám alapján besorolt munkáltató legalább a következő számú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan az e pontban megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:

 • I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára,
 • I/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
 • I/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
 • I/d) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
 • I/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
 • II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
 • II/b)-d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára [II/b) esetén] napi két órára [II/c) esetén], illetve teljes munkaidővel [II/d) esetén],
 • II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
 • III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
 • III/b)-d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára [III/b)-c) esetén], illetve napi négy órára [III/d) esetén],
 • III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

 A munkavédelmi szakember feladatai:
 • a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése
 • az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
 • közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében
 • közreműködés mentési terv készítésében
 • a kockázatértékelés elvégzése
 • a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 • munkavédelmi oktatásban
 • az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása
 • a munkabalesetek kivizsgálása
 • a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok teljesítésében való közreműködés


 Az Irányelv szabályai szerint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatai teljesítése érdekében - mintegy kiegészítve azt - a munkáltató köteles kijelölni a munkavállalók közül egy vagy több személyt a munkahelyi kockázatok elleni védelem és megelőzés érdekében végzett tevékenység ellátására, egyúttal biztosítania kell az ezen tevékenységhez szükséges elegendő személyi, képzettségi, időbeli, valamint tárgyi feltételeket.