Munkaeszközök üzembe helyezése


Munkaeszközt üzembe helyezni, használni csak abbanaz esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és bitonságos munkavégzés követelményeit kielégíti és mint termék rendelkezik megfelelősségi nyilatkozattal vagy megfelelősségi tanusítvány.

Munkavédelmi szempontból veszélyes gépek üzembe helyezése:
 Mvt. 21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).

Az üzembe helyezés feltételei:
  • A villamos berendezés érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálata (hétköznapi nevén érintésvédelmi mérés), melyet új villamos berendezés és/vagy új érintésvédelmi berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni.
  • Munkavédelmi szempontú előzetes gépvizsgálat:
  • A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

 Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények (érintésvédelem), a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

 Mvt. 21. § (7) veszélyes munkaeszközt annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az üzemeltető munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel - kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában - legfeljebb 180 nap időtartamra üzemeltetheti.

 A munkavédelmi üzembe helyezéshez szükséges dokumentációk közül CE normás gépnél elegendő a gyártói megfelelőségi nyilatkozat (de jó a megfelelőségi tanúsítvány is ha az van), nem CE normás géphez szükséges a megfelelőségi tanúsítvány, melyet független, akkreditált minősítő intézet adott ki.

 A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz vizsgálatán alapuló megfelelőségi tanúsítvány.


 Kapcsolódó témakör: 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
 a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről