Az emelőgép kisérő dokumentációja

Az emelőgép üzembe helyezésekor emelőgépenként, egyedileg kezelhető (iratgyűjtőbe fűzött vagy tasakolható) kísérődokumentációkat kell felfektetni, amely tartalmazza az emelőgép azonosító adatait, főbb műszaki jellemzőit, az üzemvitellel kapcsolatos adatokat, valamint alkalmas az időszakos vizsgálatok, a javítások, a fődarabcserék és működési idő (üzemóra) nyilvántartására pl.,

 – gépi hajtású emelőgépeknél az MSZ 9725 szerinti darukönyv,

 – gépi hajtású targoncáknál, az MSZ 16226 szerinti  kísérődokumentáció,

 – az egyéb emelőgépeknél, valamint a kézi hajtású emelőgépeknél elegendő olyan nyilvántartási karton felfektetése, amelyen az időszakos vizsgálatok feljegyezhetők.

 A kísérődokumentáció nem helyettesíti a munkavédelmi vizsgálat, az üzembehelye-zési, használatbavételi engedély, a Gépkönyv (MSZ 19175/2, -3, -4,)  és az Emelőgép napló meglétét és érvényességét.

 A kísérődokumentációban kell elhelyezni (tasakoltan, vagy iratgyűjtőben):

 – a munkavédelmi minősítő vizsgákat,

 – a minősítésre nem kötelezett eszközök vagy szerkezeti egységek esetében a minőségtanúsító bizonylatokat,

 – az üzembehelyezési, használatbavételi eljárás Engedélyét (jegyzőkönyvét),

 – az időszakos vizsgálatok jegyzőkönyvét (kivéve a kézi hajtású emelőgépeknél, ahol összesítve gyűjthető),

 – a kicserélt szerkezeti egységek műbizonylatait (minőségi bizonyítvány, vizsgálati jegyzőkönyv stb.), amely több emelőgépre való vonatkozás esetén (pl. darukötél minőségi bizonylata) külön iratgyűjtőben tárolható,

 – az esetleges eltérési dokumentumokat,

 – az emelőgép üzembehelyezési engedélyét visszavonó dokumentációt,

 és egyéb kapcsolatos bizonylatokat.