Az emelőgép üzemeltetője felelős azért, hogy:


– az emelőgép kezelését-vezetését csak az előírt képzettségű és általa megbízott dolgozó végezze,

– a területén csak nyilvántartásba vett és az előírásoknak megfelelő emelőgép üzemeljen,

– a területén lévő emelőgépet az előírásoknak megfelelően használják,

– az általa üzemeltetett emelőgépet időszakos vizsgálatokra rendelkezésre bocsássa, és átvételéről gondoskodjon,

– a tudomására jutott hiányosságok vagy szabálytalanságok megszüntetéséről azonnal intézkedjen,

– a személyi nyilvántartást folyamatosan vezessék,

– az emelőgép naplót  folyamatosan vezessék,

– a kötelező oktatások megtartásra kerüljenek

és a fentiekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat megoldja.

A területen üzemelő emelőgépekről, nyilvántartást kell felfektetni. A nyilvántartásnak (pl. emelőgép nyilvántartó füzet vagy kartonlap) emelőgépenként tartalmaznia kell:

– az emelőgép nyilvántartási számát (amelyet üzembe helyezéskor az emelőgép ügyintéző megadott) és forgalmi engedéllyel rendelkező emelőgépeknél a forgalmi rendszámát,

– típusát,

– maximális, vagy névleges teherbírását,

– leltári számát (kivéve a forgalmi rendszámosak),

– alvázszámát, vagy gyártási számát (gyári adattáblával egyeztetve),

– gyártási évét és üzembe helyezési évét,

– üzemi csoportszámát,

– megjegyzés rovatát.

Az irányítása alatt dolgozó emelőgép-kezelőkről és kötözőkről személyi nyilvántartást kell felfektetni és vezetni.

A személyi nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

– név, személyi igazolvány száma,
 – szolgálati hely, munkahely,
 – képesítése, bizonyítvány, igazolvány száma (mire, hol és mikor szerezte),
 – mely emelőgép kezelésére kapott jogosítványt.