Üdvözlöm!


Kedves olvasó, érdeklődő!


Kérem, engedje meg néhány szóban, hogy egy kis történelmi áttekintéssel megmutathassam, vajon honnan is ered ez a szó: logisztika. Mindannyian ismerjük ezt a kifejezést, a mai világban a hétköznapi szóhasználattá vált, nagyon sokan szemtől-szemben is találkoztak már vele, sokan dolgoznak benne, sokan csak hallottak róla.Legtöbb emberben különböző  jelentéssel bír, van aki a raktárra, van aki az ügyintézésre, van aki éppen a szállításra asszociál, amikor ezt a szót hallja.Valójában ez mind bele tartozik, sőt, sokkal átfogóbb, egy vállalkozás, egy vállalat egészére kiható tevékenység, mely gyakorlatilag a cégalapítástól végig kiséri az összes tevékenységet, majd működését nagyrészben irányítja,hozzájárul sikereihez,meghatározza tevékenysége arculatát, egészen annak létezése utolsó pillanatáig.
Hasonló jellegű feladatokkal nap mint nap szembesülünk az üzleti (de a hétköznapi) életben is. Biztosítani kell a termelő vagy szolgáltató tevékenységek végzéséhez szükséges alapanyagok, eszközök rendelkezésre állását, a késztermékeket időben el kell juttatni a fogyasztókhoz gyakran az ország (világ) távolabbi részeibe, s mindezt lehetőleg minél kisebb erőforrás-ráfordítás mellett. A logisztikát sokan „az ellátástudományának” nevezik.
 Egy korábbi megfogalmazás szerint feladata annak biztosítása, hogy: rendelkezésre álljon a megfelelő áru a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő mennyiségben és a megfelelő minőségben. Innen az 5M (M=megfelelő) kifejezés: az angol 5R (right product, right time,right place, right quantity, right qua-lity) magyar változata.

A logisztika
   megfelelő anyag, eszköz, személy
   megfelelő helyre
   megfelelő időben
   megfelelő mennyiségben és minőségben
   megfelelő költségek mellett
  történő eljuttatását jelenti.

Az előbbieket sokan a „megfelelő költség”-gel egészítik ki, melyet pontosabb, ha minimális költségként fogalmazunk meg, mely adott vevőkiszolgálás, szolgáltatási színvonal biztosításához kapcsolódik. A logisztika keresztmetszeti funkció, közvetve vagy közvetlenül kapcsolatban áll szinte valamennyi vállalati funkcióval.

Fontos jellemzője a folyamatorientáció: a vállalati folyamatok szakaszait tekintve a beszerzés, a termelés (szolgáltatás) ellátását és az elosztás (disztribúció) megszervezését fogja át.

Főbb tevékenységei:
a készletgazdálkodás,
a tárolás (raktározás),
az anyagmozgatás,
a csomagolás,
a komissiózás,
a szállítás és,
az előbbiekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok,
az ellenőrzés és az információáramlás biztosítása. A sikeres vállalatok egyre inkább felismerik, hogy a cég teljesítményét erősen befolyásolja beszállítóinak, vevőinek működése is. A versenyképesség feltétele, hogy a vállalat eredményes és hatékony ellátási lánc (háló)tagjaként működjön. A sikeres együttműködésben a logisztikának, a  logisztikai szemléletmódnak kiemelt a szerepe. Ezt a szemléletet tükrözi a Council of Logistics Management meghatározása is, mely szerint „a logisztikai menedzsment az ellátási lánc folyamatának része, mely a fogyasztói igények kielégítése érdekében megtervezi, alkalmazza és irányítja a termékek, a szolgáltatások és a kapcsolódó információk eredményes és hatékony áramlását és tárolását, a származási ponttól a végső felhasználás pontjáig”.

 Megpróbálom néhány, fontosabb, modern világunk meghatározó, rendszerszemléleti szinten átfogó stratégiai gondolkodásmódot képviselő eljárásokat összeszedve bemutatni, hogy mi minden tartozhat bele, illetve kapcsolódhat hozzá ehhez a szakmai tevékenységhez.Legtöbbjük vállalat nagyságától független, eredményességet produkálni képes önálló vállalat irányítási rendszer.Tudatosan , és következetesen alkalmazva átfogó vezetési, irányítási, probléma megoldó segítséget képvisel, illetve az alkalmazottak szakmai ismeretanyagát bővítve, magasszintű képességekkel kiegészíti tudásukat.A logisztika története

 

„logos” az ókori görögöknél az emberi értelem logikus gondolkodását jelenti. Az ókorban a gyerekek ellátását jelentette.

Ókori Róma: logistos: a római légiókhoz rendelt ellátók (ruházkodás, fegyver, élelmiszer, hálóhely). Évszázadokon keresztül katonai értelmezése volt. A katonai innovációk jelentettek elsőbbséget a gazdasági innovációk számára.

Középkor: Bölcs Leó bizánci császár katonai taktikáról írott műve először említii, hogy a harcászatban kulcsfontosságú a logisztika.

Sötét középkor: nincs fejlődés

1861-65 polgárháború: Grant tábornok a logisztikának tulajdonította a győzelmet. Innentől az amerikaiak a logisztikát szervezik először.

20. század eleje:gazdasági logisztika. Beindul a tömegtermelés a világon. Ez termelési logisztika …………………… , amihez belső anyagmozgatási műveletek járultak.

1923-33: A keresleti piacok menedzselése vált szükségessé, valamint megjelenik az optimális beszállítók megválasztásának az igénye.

1970: Just in time innováció. A készletek minimalizálását elősegítő módszer.

1980: A logisztika integrált szemlélete: egy-egy logisztikai funkciók, tevékenységek együttes kezelése.

1990-es évek: ellátási lánc menedzsment szemlélet: nem elég egy szervezeten belül integrálni, hanem egy egész ellátási láncban (beszállító, termelő, vevő ugyanazon értékpályán tevékenykedik). A fogalom hazánkban az1990-es években kapott nagyobb figyelmet, a délszláv háborúk idején NATO-csapatok utánpótlását biztosító logisztikai egységek kapcsán. Bár ez a terület látszólag távol áll az üzletiéléttől, rámutat a gyökerekre.

2000 utáni logisztika: a technológiai újítások dinamikus növekedéséről szól. Kiváltó ok: a nyomon-követhetőség. pl. Kína a gyártó, Nyugat-Európa a fogyasztó, ekkor a megrendelőnek tudnia kell, hol tart az áruja. 1. GPS 2. RFID: chip és antenna: rádióhullámok általi termékazonosítás. Előnye, hogy a chip sok információt (személy, vállalat, időpont, hely) tud tárolni. A szállítás során folyamatos a nyomon-követhetőség, gyorsabb információfeldolgozás (vonalkód helyett antenna).

Logisztika: alap-, segéd- és üzemanyagok, valamint fékész- és késztermékekek, ill. a hozzájuk kapcsolódó információk áramlásának rendszeren belüli és rendszerek közötti tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése az összköltség optimum és a vevőelégedettség maximalizálásának, kritériumainak figyelembevételével.